Ngày đăng: 22/05/2013

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường

Thiết thực hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày đa dạng sinh học và Ngày Môi trường thế giới năm 2013”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường đã có nhiều hoạt động cụ thể để hưởng ứng các sự kiên trên.

       Tổ chức tuyên truyền về ý thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm điện, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường tới đoàn viên thanh niên. Đồng thời, tuyên truyền và vận động các đoàn viên, thanh niên ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

      Tổ chức treo băng rôn với chủ đề Ngày môi trường thế giới 05/6 để tuyên truyền cho mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn trường cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nói chung và giữ cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp trong khuôn viên nhà trường nói riêng.

      Huy động đội Thanh niên tình nguyện của 05 liên chi tham gia dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, nhổ cỏ, phát quang cây bụi, cải tạo vườn hoa cây cảnh trong khu sân tập thể giáo viên, khuôn viên Ký túc xá và khu vực xung quanh Hội trường lớn. Đây là hoạt động nhỏ nhưng mang ý nghĩa sâu sắc nhắc nhở mỗi Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường mỗi người có một hành động nhỏ để bảo vệ môi trường.

Các hình ảnh được ghi lại:

ĐTN