Ngày đăng: 24/06/2013

Kế hoạch tổ chức hoạt động thanh niên tình nguyện hè năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 29 KH⁄TĐ ngày 08⁄5⁄2013 của tỉnh Đoàn Bắc Giang về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2013; nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên nhà trường tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện hè 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:                         

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên nhà trường tham gia các hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường năm 2013, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; tạo phong trào thi đua sôi nổi đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X vào thực tiễn cuộc sống.

- Tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên; góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

2. Yêu cầu:

Hoạt động thanh niên tình nguyện hè 2013 được tổ chức rộng khắp, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện chuyên sâu theo lĩnh vực.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hè 2013 được phát động rộng rãi trong toàn trường từ ngày 20/6 đến ngày 20/9/2013. với các hoạt động chính cụ thể như sau:

1. Hoạt động  “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”:

Đoàn trường thành lập đội Thanh niên tình nguyện với số lượng khoảng 35 tình nguyện viên tham gia các hoạt động phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng và các đợt nhập học năm 2013 như: Chuẩn bị các điều kiện về cở sở vật chất cho thi tuyển sinh; Hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh từ các địa bàn trong tỉnh và các tỉnh khác về trường dự thi và nhập học các đợt; đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực gần trường trong các ngày thi và nhập học. Qua đó tạo sự an tâm cho thí sinh và người nhà thi sinh, góp phần giới thiệu, tuyên truyền, xây dựng hình ảnh của nhà trường tới đông đảo các tầng lớp nhân dân khi đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Các công việc trọng tâm của hoạt động “Tiếp sức mùa thi” được thực hiện từ 7h30’, thứ 4 ngày 10/7/2013 (Nội dung cụ thể sẽ có thông báo riêng)

2. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”:

 - Tham gia thăm hỏi và tặng quà tối thiểu 03 gia đình chính sách, người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn; Tham gia lao động dọn vệ sinh, tôn tạo 01 nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày Thương binh, liệt sỹ 27/07/2013.

 - Vận động thanh niên, học sinh, sinh viên tổ chức các hoạt động hướng về biên giới hải đảo với trọng tâm là hoạt động xây dựng quỹ Vì Trường Sa thân yêu”.

3. Hoạt động giáo dục Đạo đức, lối sống:

Tiếp tục thực hiện phong trào 05 không trong Đoàn viên, thanh niên (Đặc biệt là dịp đầu năm học 2013-2014) gồm: Không đi học muộn, không bỏ giờ, bỏ tiết, không nói tục chửi bậy, không hút thuốc lá, không vi phạm luật giao thông.

Phối hợp với Phòng CTHS triển khai cho 100% đoàn viên, thanh niên ký cam kết Phòng chống ma tuý năm 2013.

4. Các hoạt động cộng đồng, Chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện:

- Hưởng ứng thực hiện công trình thanh niên cấp cụm khối Đoàn trực thuộc năm 2013, vận động ĐVTN ủng hộ kinh phí xây dựng công trình thanh niên cấp cụm với mức toàn trường là 5.000.000 đồng.

- Tổ chức giao lưu và tặng quà cho thiếu niên Phường Trần Nguyên Hãn trong dịp tổ chức Trại hè năm 2013.

-  Hưởng ứng  cuộc vận động “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè 2013 do nhà trường phát động. Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng CTHS, Hội chữ thập đỏ nhà trường tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong ĐVTN, dụ kiến trong tháng 9/2013 với chỉ tiêu đạt 250 đơn vị máu.

- Đoàn trường phối hợp với Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh Bắc Giang dự kiến mở 03 lớp Tuyền thông chăm sóc SKSS vị thành niên trong tháng 9 và tháng 10/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chấp hành Đoàn trường:

- Xây dựng Kế hoạch chung Tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện hè năm 2013

- Thành lập Ban chỉ đạo để triển khai, thực hiện các hoạt động tình nguyện, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ đoàn

Nhiệm vụ

1

Thân Văn Hùng

Bí thư đoàn trường

Trưởng ban, Phụ trách chung

2

Trần Thị Hoàn

Phó BT đoàn trường

Phó trưởng ban, phụ trách chính công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

3

Nguyễn Hồng Giang

UV.BTV

Phó trưởng ban, phụ trách chính hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, “tiếp sức đến trường”

4

Nguyễn Tiến Đức

UV.BTV

Thành viên BCĐ, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban chỉ đạo.

5

Phan Quang Mạnh

UV. BCH

Phó trưởng ban, phụ trách chính hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, “tiếp sức đến trường”

6

Hà Ngọc Hoạt

UV. BCH

Thành viên BCĐ, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban chỉ đạo.

7

Đinh Thị Lan Phương

UV. BCH

8

Dương Văn Đồng

UV. BCH

9

Dương Ngọc Văn

UV. BCH

10

Vương Quang Huy

UV. BCH

11

Trần Hữu Phước

UV. BCH

12

Trần Thu Hà

UV. BCH

 - Tổ chức họp tổng kết, đánh giá, trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2013 đồng thời rút kinh nghiệm thực hiện hoạt động tình nguyện cho năm tiếp theo (Dự kiến 16h00’ ngày 25/9/2013)

2. Ban chấp hành các liên chi:

- Triển khai rộng rãi kế hoạch đến toàn bộ Đoàn viên, thanh niên của liên chi mình biết và hưởng ứng tham gia.

- Gửi mẫu Đơn đăng ký tham gia đội thanh niên tình nguyện năm 2013 (Đoàn trường đã gửi ngày 04/6/2013) đến các Chi đoàn để đoàn viên đăng ký tham gia, hạn đợt 2 vào 16h00’ ngày thứ 3 (25/6/2013)

- Tích cực hưởng ứng các hoạt động Tình nguyện cụ thể khi đoàn trường triển khai theo các kế hoạch riêng.

Hoạt động Thanh niên tình nguyện hè 2013 là hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa với Đoàn viên, thanh niên nhà trường; Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp bộ đoàn tích cực thực hiện thắng lợi các Hoạt động Thanh niên tình nguyện hè năm 2013 đã đề ra./.

Download mẫu đơn đăng ký tại đây

ĐTN