Mã số : Đề cương ôn tập Môn: Tiếng Anh
Tên ấn phẩm: Dùng cho thi sát hạch trình độ Tiếng Anh bậc CĐ, hệ Chính quy, K51 năm học 2017- 2018
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả:
Năm phát hành: 2018