Mã số : CAD
Tên ấn phẩm: Tập bản vẽ cơ khí máy
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả:
Năm phát hành: 2018

http://www.mediafire.com/file/nbi8we76s8nb5h6/THU+VIEN+BAN+VE+MAY.rar