Mã số : GT-01
Tên ấn phẩm: Giáo trình kế toán máy
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ
Năm phát hành: 2013