Mã số : GT02
Tên ấn phẩm: Giáo trình kế toán máy
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả:
Năm phát hành: 2014

http://www.misa.com.vn/H%E1%BB%A3pt%C3%A1c%C4%90%C3%A0ot%E1%BA%A1o.aspx