Ngày đăng: 23/06/2016

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016

[Bcit] - Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016 Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Căn cứ Kế hoạch 299/KH-CĐKTCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 họp ngày 22/6/2016, Nhà trường thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2016 như sau: Các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2016 sẽ được Nhà trường gửi thông báo chính thức bằng văn bản.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hội đồng thi tuyển viên chức Nhà trường (qua phòng Tổ chức Hành chính) để được giải đáp./.

Xem kết quả điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển tại đây./.

Phòng TCHC