Ngày đăng: 27/03/2018

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

[bcit] - Căn cứ văn bản số 1968⁄BCT-TCCB ngày 15⁄3⁄2018 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 và nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển của đơn vị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp