Trung tâm

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Trung tâm Tuyển sinh, Truyền thông và Dịch vụ việc làm 0204 3851965 Tầng 1, Nhà B, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, số 202 Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
Trung tâm Đào tạo Trung học phổ thông Tầng 3 nhà C
Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp Tầng 1, nhà đa năng