Khoa Quản lý - Công nghệ Sinh học, Môi trường và Kỹ thuật Chăn nuôi Trồng trọt

Tên đơn vị : Khoa Quản lý - Công nghệ Sinh học, Môi trường và Kỹ thuật Chăn nuôi Trồng trọt
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ:
Hoàng Hồng Phong

Chức vụ : Trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0969377774

Hộp thư : 

Lương Thị Lê

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Trình độ : Thạc sỹ

Điện thoại : 0984 105 998

Hộp thư : 

Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Trần Thị Cơ Giáo Viên Kỹ sư 0364351666
Vi Thị Diễm Mi Nhân viên Đại học 0394061427

Related Information