Ngày đăng: 26/12/2017

Kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng chiến dịch "Lễ hội xuân hồng"

Thực hiện Kế hoạch số 4211⁄KH-BCĐ ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thuộc UBND tỉnh Bắc Giang về việc tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2018, Chi hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp Đoàn Thanh niên Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2018 .

I. Mục đích yêu cầu:

       - Hưởng ứng cuộc vận động Hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang.

       - Phát động trong học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên cuộc vận động hướng về cộng đồng, xã hội, sống vì mọi người, tạo ra đợt thi đua sâu rộng về phong trào Hiến máu tình nguyện trong tập thể HSSV,CBGV của nhà trường.

       - Đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

       - Đảm bảo số lượng HSSV, CBGV tham gia HMTN đạt chỉ tiêu được giao.

II. Đối tượng và quyền lợi của người HMTN.

1. Đối tượng: Tất cả học sinh sinh viên, CBGV của trường, có sức khỏe và đảm bảo các điều kiện hiến máu tự nguyện đăng ký tham gia hiến máu.

2. Những quyền lợi của người HMTN:

          - Được khám, tư vấn sức khỏe, xét nghiệm máu miễn phí và được tôn vinh khi hiến máu nhiều lần.

          - Được cấp Giấy chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện (là cơ sở để các bệnh viện công hoàn trả lại máu nếu cần truyền máu sau này và để ghi nhận, được Hội CTĐ tỉnh tôn vinh nếu tích lũy từ 05 lần hiến máu).

          - Mỗi người hiến máu được chăm sóc sau hiến máu: ăn nhẹ tại chỗ (giá trị 35.000 đồng); nhận quà lưu niệm (từ 100.000 đồng trở lên); hỗ trợ đi lại bằng tiền mặt (45.000 đồng).

Thời gian tiến hành, chỉ tiêu hiến máu