Ngày đăng: 23/02/2017

Thông báo bán đấu giá thanh lý ôtô TOYOTA 16 chỗ

[Bcit] - Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của nhà nước

1.Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

Tài sản : 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA đã qua sử dụng, số loại HIACECOMMUT; loại xe: Khách nhỏ; màu sơn: ghi; số chỗ ngồi: 16 chỗ; số máy: 1RZ2599218; số khung: RZH114-5000705; biển kiểm soát: 98A-0333; số đăng ký: A0002907, đăng ký lần đầu ngày 23/7/2001.

             -  Giá khởi điểm: 99.000.000 đồng ( Chín mươi chín triệu đồng ).

            2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 01 tháng 3 năm 2017, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, địa chỉ: Số 2002, đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

            3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản: Từ ngày 08 tháng  3   năm 2017 đến hết ngày 12 tháng  3  năm 2017, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang.

             4. Tổ chức đăng ký, thu tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Ngày 12      tháng 3 năm 2017, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang.

       Khách hàng đăng ký nộp đơn kèm theo CMND phô tô, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá xe ô tô TOYOTA, BKS: 98A-0333: phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng /1HS; tiền đặt trước là:15.000.000đồng/01 hồ sơ.

           5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 12       tháng 3  năm 2017 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang.

          Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang, địa chỉ: Số 202, đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang.-ĐT: (0240) 3855417./. 

Phòng TCKT