Ngày đăng: 23/11/2016

Công văn số 10948⁄BCT-TCCB về việc đi công tác thương vụ tại các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài

Công văn số 10948⁄BCT-TCCB về việc đi công tác thương vụ tại các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài

Nội dung chi tiết xem tại đây!

BỘ CÔNG THƯƠNG