Ngày đăng: 04/11/2016

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP ỦNG HỘ NHÂN DỊP 50 NĂM KỶ NIỆM TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

[Bcit] - Liên tục cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Số tiền/hiện
vật ủng hộ
(đồng)

Ngày ủng hộ

1

 Công ty Cổ phần Lilama 69-1

Bắc Ninh

2 000 000

28/10/2016

2

 Lại Thị Hồng Hạnh (chủ thầu căng tin Nhà trường)

Tuyên Quang

10 000 000

25/10/2016

3

 Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại 559

Tỉnh Hòa Bình

20 000 000

3/11/2016

4

 Công ty cổ phần công trình Viettel

Hà Nội

5 000 000

8/11/2016

5

 Hội Cựu Giáo chức Trường CĐKTCN

Bắc Giang

10 000 000

8/11/2016

6

 Hội Cựu Giáo chức Trường CĐKTCN

Bắc Ninh

2 000 000

8/11/2016

7

 Công ty CPĐT và XDCN

Hà Nội

20 000 000

8/11/2016

8

 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

Hà Nội

10 000 000

10/11/2016

9

Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Goshi Thăng Long

Hà Nội

2 000 000

14/11/2016

10

Công ty CP Xây dựng Thương mại Hoàng Phát

 

2 000 000

14/11/2016

11

Công ty CP Y Dược Lan Q

Bắc Giang

1 000 000

14/11/2016

12

Công ty CP Nhân lực Quốc tế ICO

Bắc Giang

2 000 000

14/11/2016

13

Công ty Bảo hiểm PJICO

Bắc Giang

1 000 000

14/11/2016

14

Công ty CP Cơ khí xây dựng COMA26

 

10 000 000

14/11/2016

15

Công ty CP Thương Mại Du lịch ATM

 

3 000 000

14/11/2016

16

Công ty Nguyễn Anh

Sơn Tây - HN

2 000 000

14/11/2016

17

Công ty Viễn thông Viettel Bắc Giang

Bắc Giang

5 000 000

13/11/2016

18

Công ty Bảo Việt Bắc Giang

Bắc Giang

3 000 000

14/11/2016

19

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Bắc Ninh

Bắc Ninh

1 000 000

14/11/2016

20

Công ty Thiên Hà

Hà Nội

2 000 000

14/11/2016

21

Công ty CP Cơ khí & Xây dựng NSN

 

3 000 000

14/11/2016

12

Tổng

116 000 000

 

 

Ban tổ chức