Ngày đăng: 08/09/2016

Thông báo tuyển sinh khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng

[Bcit] - Căn cứ Thông tư 199⁄2011⁄TT-BTC ngày 30⁄12⁄2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Học viện Ngân hàng, Khoa Kinh tế & QTKD – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng như sau:

1. Đối tượng

- Cán bộ, nhân viên đang làm công tác tài chính, kế toán tại đơn vị;

- Học viên đã tốt nghiệp đại học, trung cấp, cao đẳng các ngành đủ điều kiện bồi dưỡng Kế toán trưởng theo điều 2 Thông tư Số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mục tiêu

- Nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác Kế toán, Quản lý Tài chính, Quản lý Doanh nghiệp.

- Cập nhật các chuẩn mực kế toán mới trong doanh nghiệp

- Đào tạo chuyên sâu về quản lý tài chính doanh nghiệp, ngân hàng.

3. Giảng viên: Là các giảng viên giàu kinh nghiệm của Học viện Ngân hàng.

4. Địa điểm học: Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp – Số 202, Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

5. Thời gian học: 1,5 tháng (trong hoặc ngoài giờ hành chính)

      Khai giảng: dự kiến ngày 01/10/2016

6. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Tài chính.

7.  Học phí: Theo quy định của cơ sở đào tạo (bao gồm cả tài liệu học và chứng chỉ)

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Văn phòng Khoa Kinh tế & QTKD, tầng 6, Nhà Đa năng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Địa chỉ: Số 202, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0969.377774 (T. Phong),  0906.188.268 (T. Đạt), 0948.402.295(C.Yến), 02403.558.963 (VP khoa). 

Nội dung chi tiết xem tại đây!

Khoa KT&QTKD