Ngày đăng: 27/02/2016

Tiếp nhận bàn giao Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

[Bcit] - Ngày 26-2, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp diễn ra lễ nhận bàn giao Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Nhà trường.

Đại biểu các bên ký vào biên bản bàn giao

Về dự lễ bàn giao có đại diện các Vụ: Phát triển nhân lực, Tài chính, Kế hoạch (Bộ Công Thương); lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính... của tỉnh Bắc Giang

Theo Quyết định số 84/QĐ- UBND ngày 29-1-2016 của UBND tỉnh, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang và 25 cán bộ, công chức nhà trường sẽ chuyển giao nguyên trạng về Bộ Công Thương từ 1-2-2016. Việc sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công Thương) góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ, công chức.

Qua đó, nâng cao năng lực đào tạo đội ngũ kỹ sư thực hành, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại lễ bàn giao, đại diện Bộ Công thương đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, sớm đưa hoạt động nhà trường vào nền nếp.

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp