Ngày đăng: 03/12/2015

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế đối với HSSV năm 2016

[Bcit] - Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế đối với HSSV năm 2016

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc với đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) để chăm sóc sức khỏe không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Để thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho cá nhân khi không may bị ốm đau, tai nạn. Nhà trường yêu cầu toàn thể HSSV tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế năm 2016.

          1. Mức phí bảo hiểm và thời gian thực hiện

          - Phí bảo hiểm: 435.000 đồng/HSSV. Thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 (12 tháng).

          - Đối với học sinh - sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương.

          - Trường hợp học sinh - sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã có thẻ BHYT cần phô tô thẻ BHYT nộp lại phòng Tổ chức Hành chính để tổng hợp, báo cáo BHXH thành phố.

          2. Quyền lợi của người tham gia BHYT

          - Được cấp thẻ BHYT phục vụ khám chữa bệnh (KCB) và hưởng các quyền lợi theo quy định.

          - Khi khám, chữa bệnh được bảo hiểm thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh.

          - Được khám chữa bệnh tại tất cả trạm y tế tuyến xã hoặc Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh. (Mức hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh)

          * Đối với HSSV đi thực tập: nếu không may bị ốm đau cần khám chữa bệnh có thể khám chữa bệnh ở bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào có hợp đồng với Bảo hiểm y tế. Khi khám chỉ cần trình thẻ BHYT và  quyết định thực tập của Trường.

          3. Hình thức đăng ký tham gia

HSSV đăng ký mua BHYT theo lớp, nộp danh sách và phí bảo hiểm tại P.TCHC. Thời hạn nộp phí: Từ 01/12/2015 đến 25/12/2015

          Đề nghị Trưởng các đơn vị đôn đốc Giáo viên chủ nhiệm và HSSV các lớp đăng ký tham gia mua bảo hiểm đúng thời gian quy định./.        

Phòng TCHC