Ngày đăng: 09/12/2014

Thông báo về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 48 năm học 2014-2015

Thông báo về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 48 năm học 2014-2015

Thực hiện kế hoạch năm học năm 2014-2015, Nhà trường xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 48 năm 2014-2015 đối với toàn bộ sinh viên khóa 48. Tổ chức khám trong một ngày duy nhất 11 tháng 12 năm 2014, thời gian bắt đầu khám là 7h30', lịch khám và nội dung cụ thể cho từng lớp xem tại đây.

Phòng Thanh tra - CTHS