Ngày đăng: 08/09/2014

Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp K45 hệ TCCN 36 tháng và các khóa (Đợt thi tháng 8⁄ 2014)

Thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp K45 hệ TCCN 36 tháng và các khóa

Danh sách và kết quả xem chi tiết tại đây./.

Mọi thắc mắc liên hệ Cô Hà Phòng Đào tạo trước ngày 15/9/ 2014, để Nhà trường tổng hợp ra quyết định.

Phòng Đào Tạo