Ngày đăng: 30/07/2014

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 46

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp vừa ra quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho khóa 46 hệ trung cấp chuyên nghiệp, dưới đây là quyết định và danh sách sinh viên K46 được công nhận tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tải tại đây!

Phòng Đào Tạo