Ngày đăng: 30/07/2014

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp vừa ra quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho khóa 45 hệ trung cấp nghề 30 tháng, dưới đây là quyết định và danh sách sinh viên K45 được công nhận tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tải tại đây!

Phòng Đào Tạo