Ngày đăng: 12/07/2014

Thông báo kết quả thi tốt nghiệp năm 2014

Kết quả tốt nghiệp các hệ TCCN 24 tháng K46, Trung cấp nghề K45, Cao đẳng chính quy K45

Căn cứ vào cuộc họp Hội đồng đánh giá kết quả tốt nghiệp ngày 9/7/2014, Phòng Đào tạo thông báo về kết quả tốt nghiệp cho các khóa, hệ sau: Hệ TCCN 24 tháng K46, Trung cấp nghề K45, Cao đẳng chính quy K45( có danh sách kèm theo).

Học sinh, sinh viên  nào có ý kiến phúc khảo về kết quả thi, gửi đơn phúc khảo trực tiếp đến cô Hà (P. Đào tạo) trước 17h ngày 17/7/2014 để tổng hợp. Sau thời gian trên, Nhà trường không giải quyết.

Kết quả Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng K46

Kết quả Trung cấp nghề K45

Kết quả Cao đẳng chính quy K45

Phòng Đào tạo