Ngày đăng: 16/06/2014

Thông báo lịch thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45

Lịch thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 45  như sau:

    - Ngày 18/6/2014 :+ Sáng 7h30' thi môn chính trị

                               + Chiều 13h30' thi môn Lý thuyết nghề

    - Ngày 19/6/2014: Thi thực hành tại các khoa đào tạo

Chú ý: - Thí sinh đi thi nhớ mang theo thẻ học sinh( hoặc CMND), nếu thí sinh nào không mang thẻ sinh viên hoặc CMND sẽ không được vào phòng thi.

            - Học sinh nào chưa hoàn thành tiền học bao gồm một trong các khoản sau: Học phí, nội trú, lệ phí thi tốt nghiệp sẽ không được dự thi

Danh dánh phòng thi xem tại đây

Phòng Đào Tạo