Ngày đăng: 18/04/2014

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K46

Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo:

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho hệ cao đẳng liên thông K46 ngành Kế toán và ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử như sau:

    - Ngày 19/4/2014 :+ Sáng 7h00' thi Những nguyên lý cơ bản cuả chủ nghĩa Mác - Lênin

                               + Chiều 13h00' thi Cơ sở ngành

    - Ngày 20/4/2014: Sáng 7h00' Thi chuyên ngành

Chú ý: - Thí sinh đi thi nhớ mang theo thẻ sinh viên( hoặc CMND), nếu thí sinh nào không mang thẻ sinh viên hoặc CMND sẽ không được vào phòng thi.

            - Học sinh nào chưa hoàn thành tiền học bao gồm một trong các khoản sau: Học phí, nội trú, lệ phí thi tốt nghiệp sẽ không được dự thi

Danh dánh phòng thi xem tại đây

Phòng Đào tạo