Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí

Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí


1.  Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí

Tiếng Anh: Mechanical Engineering Technology

2.  Trình độ đào tạo: Cao đẳng;

3.  Yêu cầu về kiến thức:

-         Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội; có hiểu biết về pháp luật của Nhà nước Việt Nam;

-         Có kiến thức về quốc phòng và khả năng thể thao để có sức khoẻ, bảo vệ tổ quốc;

-         Có kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, hoá học và kiến thức về bảo vệ môi trường;

-         Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí đạt trình độ 5 đến 10 điểm (thang điểm 10) của tất cả các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành;

-         Có trình độ tiếng Anh B hoặc tương đương.

-         Có trình độ tin học B hoặc tương đương.

4.  Yêu cầu về kỹ năng:

-         Sử dụng được Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, các phần mềm công nghệ CAD (Máy tính hỗ trợ thiết kế) trong lĩnh vực cơ khí; một trong các phần mềm thiết kế cơ khí 3D: Autodesk Inventor, CATIA, Solid Works; một trong các phần mềm CAM (máy tính hỗ trợ chế tạo): MASTERCAM, CATIACAM...

-         Vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ khí.

-         Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp ráp các thiết bị và hệ thống cơ khí.

-         Tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ.

-         Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo.

-         Quản lý sản xuất, kinh doanh và lập dự án.

-         Giao tiếp làm việc nhóm.

-         Phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế của ngành cơ khí.

5. Yêu cầu về thái độ:

-         Có tinh thần công dân, dân tộc, có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có tính kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc linh hoạt, năng động;

-         Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo; Biết phân tích quan sát, học tập các phát minh sáng chế, các nguyên lý công nghệ độc đáo của các nước tiên tiến trong lĩnh vực cơ khí để nâng cao trình độ, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc sáng tạo không ngừng.

6.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

-         Đảm nhận các công việc thiết kế, chế tạo các chi tiết máy, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và hệ thống cơ khí trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp…

-         Làm việc trong các phòng kỹ thuật, phòng thiết kế của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên thuộc chuyên ngành cơ khi.

-         Có khả năng giảng dạy chuyên ngành cơ khí trong các trường TCCN, trường nghề, các nhà máy, xí nghiệp…

7.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

-         Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, tiếp thu các công nghệ tiên tiến, đi sâu vào các lĩnh vực cơ khí chuyên sâu, khả năng ứng dụng nhanh vào thực tiễn;

-         Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để đạt trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, công trình sư...

8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

-         Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật cơ khí.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+   Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí khoá học 2012- 2015;

+   Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+   Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+   Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

9.2. Cam kết thực hiện:

+   100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+   Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+   Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+   Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

 

Phòng Đào tạo