Ngày đăng: 26/02/2013

Danh sách sinh viên Cao đẳng hệ liên thông được cấp Chứng chỉ học phần GDQP-AN

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG - HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2010-2012, ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH

Xem chi tiết tại đây: Download

P. Đào tạo