Ngày đăng: 26/02/2013

Danh sách sinh viên Cao đẳng hệ liên thông được cấp Chứng chỉ học phần GDTC

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG - HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2010-2012, ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Xem chi tiết tại đây: Download

P. Đào tạo