Ngày đăng: 07/08/2013

Tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2013

Căn cứ kế hoạch Đào tạo năm học 2012-2013. Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2013 như sau:

1. Đối tượng tham dự:

  1.1 Học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2013 gồm:

    - Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 44

    - Sinh viên hệ Cao đẳng liên thông khóa 45

    - Học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng khóa 45

    - Học sinh hệ Trung cấp nghề 30 tháng khóa 44

  1.2 Học sinh, sinh viên tham dự cùng:

    - Sinh viên hệ Cao đẳng khoá 45

    - Lớp trưởng, lớp phó và Bí thư chi đoàn các lớp khóa 46

  1.3 Cán bộ giảng viên và khách mời:

    - Đại diện Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Trưởng, phó các đơn vị trong nhà trường, thường vụ đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm các lớp tốt nghiệp năm 2013.

    - Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

2. Thời gian và địa điểm:

    - Thời gian: Bắt đầu 7h00’, thứ 7 ngày 10/8/2013

    - Địa điểm: Tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

3. Chương trình Lế bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm:

TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ghi chú

1

7h00’-7h30’

- Đón tiếp đại biểu

- Văn nghệ chào mừng

Đ/c Hùng, PTP Đào tạo

 

2

7h30’-7h40’

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c Hùng, PTP Đào tạo

 

3

7h40’-8h00’

Báo cáo tổng kết khóa học

Kết quả tốt nghiệp

Đ/c Đôn, TP Đào tạo

 

4

8h00’-8h10’

Đọc Quyết định công nhận tốt nghiệp cho HSSV các hệ.

 

Đ/c Đôn, TP Đào tạo

 

Đ/c An  Hà phối hợp

5

8h10’-8h50’

Trao bằng tốt nghiệp cho HSSV đạt loại khá, giỏi của khoá học

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

 

6

8h50’-8h55’

Đại diện SV tốt nghiệp phát biểu cảm tưởng

SV Nguyễn Thị Kim Anh, Lớp CĐ44-KT1

 

7

8h55’-9h00’

Kết thúc lễ bế giảng

Đ/ Hùng

 

8

9h00’-11h30’

Các doanh nghiệp tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên

Phòng CTHS, TTTS&LKĐT, các doanh nghiệp

 

 

      * Danh sách HSSV tốt nghiệp các khóa Download ở bên:  CAO ĐẲNG K44,     CAO ĐẲNG LT K45,     TRUNG CẤP CN K45

Phòng Đào tạo