Ngày đăng: 28/03/2018

Kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm 2018 cho Công ty TNHH Vina Cell Techonogy

[bcit] - Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp thông báo tuyển kỹ thuật viên năm 2018 cho Công ty TNHH Vina Cell Techonogy dành cho học sinh sinh viên (HSSV).

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.