Ngày đăng: 17/01/2018

Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Công ty Cổ phần Sông đà 5

[bcit] - Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp thông báo tuyển kỹ thuật viên năm 2018 cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5 dành cho học sinh sinh viên (HSSV)

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.