Ngày đăng: 25/03/2013

Lịch học các lớp tại Trung tâm SEIKO

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM

 

STT

Lớp

Thời gian học

Ghi chú

 

1

 

Lớp tiếng Nhật Du học sinh Nhật Bản

Sáng: 7h30 – 11h

Chiều: 13h30 – 16h30

Các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, riêng thứ 7 chỉ học buổi sáng.

 

2

Lớp tiếng Nhật Thực tập sinh Nhật Bản

18h – 20h, các buổi tối thứ 2, 4, 6.

 

 

TT Seiko