Ngày đăng: 20/04/2018

Quyết định Đánh giá Kết quả rèn luyện khóa 50

Phòng công tác Chính trị HSSV trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nghiệp thông báo quyết định đánh giá kết quả rèn luyện khóa 50

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

qd-so 319./.

qd-so 320./.

qd-so 321./.

qd-so 322./.

qd-so 323./.