Ngày đăng: 04/04/2017

Lịch phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

[Bcit]-Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo lịch phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.

Nội dung chi xem file đính kèm./.

Phòng TCHC