Ngày đăng: 24/02/2017

Hướng dẫn tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp cơ sở tỉnh Bắc Giang năm 2017

(342⁄LĐTB&XH-DN) V.v hướng dẫn tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp cơ sở, chuẩn bị tham dự Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Bắc Giang năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây!

Phòng TCHC