Ngày đăng: 15/07/2015

Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV tốt nghiệp năm học 2014-2015

[Bcit] - Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015; Kế hoạch số 321⁄KH-CĐKTCN ngày 24⁄4⁄2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc thi tốt nghiệp khoá 46 hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề, TCCN 36 tháng, TCN 36 tháng và khoá 47 hệ TCCN 24 tháng. Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV tốt nghiệp năm học 2014-2015 như sau:

1. Thời gian: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp được tổ chức thành 02 buổi theo từng khoa, lịch cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Buổi

Ngày

Ghi chú

1

 Khoa Điện - Tự động hoá

 Khoa CKĐL-CNH&MT

Sáng

14/8/2015

(Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’, Buổi chiều từ 14h00’)

Khoa Điện-TĐH chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết chung khoá học

2

 Khoa CKCT-CNM&XD

 Khoa Điện tử -Tin học

 Khoa Kinh tế & QTKD

Chiều

Khoa CKCT-CNM&XD chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết chung khoá học

2. Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiêp, số 202 Trần Nguyên Hãn - Tp. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần tham gia:

- Toàn bộ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trong năm học 2014-2015 (Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng, Trung cấp nghề 36 tháng khoá 46; Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng khoá 47); Các lớp tập trung theo buổi căn cứ lịch của khoa chủ quản như trên.

-  Các khoa có thể triệu tập thêm HSSV là cán bộ lớp các khoá 47, 48.

- Thành phần khách mời: Đại diện Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên; Trưởng, phó các đơn vị; giáo viên thuộc khoa không có giờ lên lớp và giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Chú ýHSSV đến trước 30 phút để chuẩn bị lễ phục khi nhận bằng và khi đến nhận bằng nhớ mang theo CMND.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

 

 

Phòng Đào tạo