Ngày đăng: 28/07/2021

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Sáng ngày 25⁄7⁄2021, tại Hội trường lớn cơ sở 1, Đảng ủy trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh, tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Hội nghị tổ chức học tập thông qua 2 hình thức: trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom. Tham dự hội nghị có đồng chí Khổng Đức Thanh – Phó Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng Ủy, cùng gần 200 đảng viên và quần chúng là cán bộ viên chức của Trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Khổng Đức Thanh đã truyền đạt đến Hội nghị các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, quốc phòng Việt Nam. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ Nhà trường đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên, đồng thời nêu rõ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, cần học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường.

Phòng Tuyển sinh, CTHSSV