Ngày đăng: 24/08/2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

[bcit] - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp