Ngày đăng: 31/07/2020

Thông báo Lịch chi tiết xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

[bcit] - Thông báo Lịch chi tiết xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

Nội dung chi tết xem tệp đính kèm./.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp