Ngày đăng: 31/07/2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHO CÔNG TY TNHH LUXSHARE ICT (VIỆT NAM)

[bcit] - THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHO CÔNG TY TNHH LUXSHARE ICT (VIỆT NAM)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 và nhu cầu việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam), tổ chức Chương trình tuyển dụng kỹ thuật viên dành cho sinh viên hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG VÀ LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sinh viên Khóa 51 hệ Cao đẳng tất cả các chuyên ngành kỹ thuật, như: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Cơ khí, CN Ô tô,... sinh viên các chuyên ngành khác yêu cầu biết giao tiếp ngoại ngữ Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh.

Học sinh trúng tuyển sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp ra trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

1. Thời gian: Chủ Nhật, ngày 02 tháng 8 năm 2020 (Từ 08h00 đến 11h30).

2. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Tầng 8, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

3. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp về kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng khác.

 

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp