Ngày đăng: 27/07/2020

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHO CÔNG TY TNHH LUXSHARE ICT

[bcit]- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 và nhu cầu việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam), tổ chức Chương trình tuyển dụng nhân viên kỹ thuật dành cho sinh viên hệ trung cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG VÀ LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Học sinh Khóa 51 hệ Trung cấp tất cả các chuyên ngành kỹ thuật, như: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Cơ khí, CN Ô tô...

Học sinh trúng tuyển sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp ra trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

1. Thời gian: Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020 (Từ 08h00 đến 17h00).

2. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Lớn, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

3. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp về kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng khác.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Thầy Hiếu - Giám đốc TT HTQT&QHDN. SĐT: 0946 858 858

Trung tâm Hợp tác quốc tế và Quan hệ doanh nghiệp