Ngày đăng: 23/07/2020

Thông báo Lịch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Lịch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020;

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp