Ngày đăng: 02/06/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2020

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020;

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp