Ngày đăng: 12/11/2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, TUYỂN SINH VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020

[bcit] - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, TUYỂN SINH VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020

Sáng ngày 09/11/2019, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đào tạo, Tuyển sinh và Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Đặng Thanh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các cán bộ, giảng viên, viên chức trong toàn trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Đức Quảng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo trình bày Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2018 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Báo cáo đã nêu rõ những thành tích nổi bật năm học vừa qua của nhà trường, về công tác giảng dạy, kiểm định chất lượng, công tác tuyển sinh và hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm học 2019-2020.

Tiếp đó, đồng chí Thân Văn Hùng, GĐ Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông & Dịch vụ việc làm đã đánh giá các mặt đạt được về tuyển sinh trong năm vừa qua, chỉ rõ các nhiệm vụ cấp thiết, những vấn đề mới nảy sinh và đề ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh trong năm 2020.

Hội nghị cũng được nghe các tham luận đến từ đại diện các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường. Các ý kiến tham luận bày tỏ quan điểm rất sâu sắc về các nội dung nâng cao công tác quản lý học sinh sinh viên, tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường hay vấn đề thực tập của học sinh, công tác tuyển sinh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Thanh Thủy, Hiệu trưởng nhà khẳng định nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên; chú trọng công tác quản lý, giáo dục học sinh sinh viên; đầu tư cơ sở vật chất; mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, trở thành trường chất lượng cao về đào tạo nghề. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với các trường THPT, THCS thực hiện tư vấn, hướng nghiệp phục vụ công tác đào tạo nghề cho con em trên địa bàn tỉnh Bắc giang. Đồng thời, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp nhằm tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho HSSV đi thực tập và việc làm đầu ra khi tốt nghiệp.

Cũng tại Hội nghị nhà trường trao thưởng cho cán bộ giáo viên có thành tích cao trong công tác tuyển sinh năm 2019.

Trung tâm Tuyển sinh, Truyền thông & DVVL