Ngày đăng: 04/09/2019

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp bậc CĐCQ, CĐN, TCCN khóa 50 đợt 1 năm 2019

[bcit] - Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp bậc CĐCQ, CĐN, TCCN khóa 50 đợt 1 năm 2019

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Phòng Quản lý đào tạo