Ngày đăng: 21/06/2019

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

[bcit] - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 272/TB-CĐKTCN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức nhà trường năm 2019 họp ngày 21/6/2019, Nhà trường thông báo:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức

Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 22 thí sinh. Số thí sinh chính thức dự tuyển: 20 thí sinh. Số thí sinh vắng mặt: 02 thí sinhSố thí sinh trúng tuyển: 16 thí sinh.

KẾT QUẢ CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển có tên trên đến ký hợp đồng làm việc. Thời gian: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 26/7/2019. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị, số 202, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang. Số điện thoại: 0204 3826112.

2. Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển miễn chế độ tập sự

Đối với thí sinh trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2019, có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự (12 tháng) sẽ được miễn chế độ tập sự cần bổ sung hồ sơ như sau:

1. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ: có trình độ A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên.

2. Bản sao chứng chỉ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên.

3. Bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm:  Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.

4. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian đóng bảo hiểm phù hợp với vị trí tuyển dụng từ 12 tháng trở lên.

Thời gian bổ sung hồ sơ: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 01/7/2019.

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp