Ngày đăng: 21/02/2019

Kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019

[bcit] - Thực hiện Kế hoạch số 33⁄KH-BCĐ ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thuộc UBND tỉnh Bắc Giang về Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2019, Chi hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp Đoàn Thanh niên Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2019 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

       - Hưởng ứng cuộc vận động Hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang.

       - Phát động trong học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên cuộc vận động hướng về cộng đồng, xã hội, sống vì mọi người, tạo ra đợt thi đua sâu rộng về phong trào Hiến máu tình nguyện trong tập thể HSSV,CBGV của nhà trường.

       - Đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

       - Đảm bảo số lượng HSSV, CBGV tham gia HMTN đạt chỉ tiêu được giao.

II. Đối tượng và quyền lợi của người HMTN.

1. Đối tượng: Tất cả học sinh sinh viên, CBGV của trường, có sức khỏe và đảm bảo các điều kiện hiến máu tự nguyện đăng ký tham gia hiến máu.

2. Những quyền lợi của người HMTN:

          - Được khám, tư vấn sức khỏe, xét nghiệm máu miễn phí và được tôn vinh khi hiến máu nhiều lần.

          - Được cấp Giấy chứng nhận tham gia hiến máu tình nguyện (là cơ sở để các bệnh viện công hoàn trả lại máu nếu cần truyền máu sau này và để ghi nhận, được Hội CTĐ tỉnh tôn vinh nếu tích lũy từ 05 lần hiến máu).

          - Mỗi người hiến máu được chăm sóc sau hiến máu: ăn nhẹ tại chỗ (giá trị 35.000 đồng); nhận quà lưu niệm (từ 100.000 đồng trở lên); hỗ trợ đi lại bằng tiền mặt (45.000 đồng).

III. Thời gian tiến hành và phân bổ chỉ tiêu:

          1. Thời gian tuyên truyền, đăng ký: từ ngày 18/02/2019 đến 04/3/2019.

          2. Thời gian hiến máu: từ 7h30’ đến 12h00’, ngày 05/3/2019 (thứ Ba.

          3. Địa điểm: Hội trường lớn – Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Số 202 Trần Nguyên Hãn – TP Bắc Giang).

          5. Phân bổ chỉ tiêu:

TT

Đơn vị

Cán bộ phụ trách

Chỉ tiêu

(Đvm)

1

Khoa Công nghệ Ô tô – Hóa & Môi trường  + Trung tâm CNCK-SV& Dịch vụ

- Đ/c Giáp Văn Vịnh - Bí thư liên chi, UV Chi hội CTĐ.

- Đ/c Đào Văn Phong, UV BCH Chi hội CTĐ.

35

2

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh + Tổ May Thời trang

- Đ/c Đinh Thị Lan Phương, UV BCH Chi hội CTĐ;

- Đ/c Lê Thị Hồng Vân, Bí thư liên chi.

35

3

Khoa Điện - Tự động hóa

- Đ/c Trần Thị Quỳnh Oanh, PTK-Phó chi hội CTĐ;

- Đ/c Nguyễn Khắc Nghĩa, Bí thư liên chi.

90

4

Khoa Điện tử - Tin học

- Đ/c Bùi Văn Tú, UV BCH Chi hội CTĐ;

- Đ/c Hà Trọng Hiếu, Bí thư liên chi.

90

5

Chi đoàn Cán bộ -Giáo viên

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên – UV BCH Chi hội CTĐ.

- Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương  Bí thư chi đoàn GV

10

Tổng cộng

 

260

            6. Khen thưởng: Căn cứ kết quả hiến máu của các đơn vị, BCH Chi hội sẽ xem xét, thống nhất khen thưởng cho các đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu được giao.

IV. Tổ chức thực hiện

           1. Chi hội chữ thập đỏ Nhà trường:

- Liên hệ, trao đổi, báo cáo thông tin, phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu theo Kế hoạch.

- Tổng hợp số liệu đăng ký và kết quả thực hiện của các đơn vị trong trường. Đề xuất khen thưởng các đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

- Phối hợp với Phòng TCHC-QT chuẩn bị hội trường, tài liệu tuyên truyền, treo cờ, băng dôn, khẩu hiệu và làm maket trong Hội trường.

- Các đồng chí trong BCH chi hội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.

          2. Đoàn TNCSHCM của Trường:

          - Tổ chức đến từng chi đoàn tuyên truyền, vận động HSSV, CBGV đăng ký tham gia HMTN đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

- Thống kê và thông báo kết quả đăng ký sơ bộ số lượng người tham gia HMTN về Chi hội CTĐ trường (đ/c Đào Văn Phong-UV BCH, Tổ trưởng Tổ CN Hàn Trung tâm CNCK-SX&DV) trước 17h ngày 04/3/2019 để đăng ký với Viện Huyết học truyền máu Trung Ương và báo cáo Hội CTĐ tỉnh theo qui định.

          - Cử 02 đồng chí trong BCH Đoàn trường và 10 tình nguyện viên thực hiện các công việc trong ngày HMTN (sẽ được tập huấn cụ thể về nhiệm vụ trước thời gian hiến máu).

          - Mỗi liên chi cử 01 cán bộ liên chi để cùng với đ/c Đào Văn Phong và đ/c Nguyễn Thị Bích Liên – UV BCH chi hội CTĐ phối hợp rà soát, tổng hợp, theo dõi chốt số lượng HSSV hiến máu của đơn vị mình phụ trách trong Ngày hội Hiến máu trên. 

Chi hội chữ thập đỏ Nhà trường