Ngày đăng: 19/11/2013

Thư của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gửi tới các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20⁄11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20⁄11, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã gửi thư chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các em học sinh, sinh viên các Trường thuộc Bộ Công Thương.

Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gửi tới các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gửi tới các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

BGH