Ngày đăng: 26/07/2013

Trường hè "HÀNH TRANG KHOA HỌC 2013"

Kế hoạch tổ chức Trường hè "HÀNH TRANG KHOA HỌC 2013" tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

I.  MỤC ĐÍCH & ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

Giúp sinh viên hiểu khoa học, hiểu về công việc nghiên cứu, đồng thời cũng trang bị cho sinh viên những kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để tiếp cận với nghề nghiên cứu thông qua các bài giảng từ các diễn giả là những nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu và từng làm việc tại nước ngoài. Trường hè dự kiến được duy trì hàng năm cho sinh viên Việt Nam yêu thích khoa học, và là một hoạt đồng thuần túy học thuật, phi lợi nhuận.

 

2. Đối tượng

Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh sau đại học và học sinh chuyên. Học viên tham dự trường hè hoàn toàn miễn phí.

II.  THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Thời gian:        Ngày 5 và 6 tháng 8 năm 2013

Địa điểm:         Phòng Hội thảo, Tầng 4 nhà T1

                        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

III.  CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung

·         Hiểu về khoa học: Khoa học là gì? Phương pháp khoa học; Đạo đức khoa học; Tự do học thuật; Khoa học và nghệ thuật;

·         Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Cách tiếp cận vấn đề khoa học, kỹ năng nghiên cứu, viết báo;

·         Hành trang khoa học: Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, ngoại ngữ, xin học bổng;

·         Nghề nghiên cứu: Nghiên cứu như một nghề nghiệp.

 

2. Giảng viên

TS. Giáp Văn Dương (GiapSchool);

TS. Ngô Đức Thế (National University of Singapore);

TS. Lưu Quang Hưng (National University of Singapore & Khoa Toán Cơ Tin, Trường ĐHKHTN);

TS. Ngô Đức Thành (Khoa KTTVHDH, Trường ĐHKHTN);

TS. Phạm Thái Sơn (EGIS International và Savills)

ThS. Hồ Huyền (Bộ môn Ngoại ngữ, Trường ĐHKHTN);

và một số giảng viên khác.

 

3. Bài giảng

TS. Giáp Văn Dương

1.      Nghiên cứu khoa học và tự do học thuật                                                  Thời lượng: 120 phút

2.      Khoa học và nghệ thuật                                                                               Thời lượng: 120 phút

TS. Ngô Đức Thế

1.      Kỹ năng mềm cho nhà nghiên cứu                                                            Thời lượng: 60 phút

2.      Hồ sơ khoa học và kiếm việc trong khoa học                                           Thời lượng: 60 phút

TS. Lưu Quang Hưng

1.      Các học bổng chính phủ                                                                              Thời lượng: 60 phút

2.      Chuẩn bị hồ sơ du học và xin học bổng                                                   Thời lượng: 120 phút

TS. Ngô Đức Thành

1.      Kỹ năng trình bày báo cáo khoa học và poster                                       Thời lượng: 120 phút

2.      Một số phương pháp phân tích số liệu khoa học                                  Thời lượng: 120 phút

TS. Phạm Thái Sơn

1.      Nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến triển khai                                  Thời lượng: 60 phút

2.      Đạo văn                                                                                                         Thời lượng: 60 phút

ThS. Hồ Huyền

1.      Kinh nghiệm học và sử dụng tiếng Anh                                                 Thời lượng: 90 phút

                       và một số bài giảng khác

 

4. Lịch trường hè

Ngày 1 (Thứ hai, 5/8/2013)

Khai mạc và đăng ký: 8:30 - 9:00

Nền tảng khoa học: 9:00 - 12:30

9:00 - 10:30: talk

10:30 - 11:00: coffee break

11:00 - 12:30: talk

12:30 - 1:30: lunch

Tiếp cận khoa học: 1:30 - 12:30

1:30 - 3:00: talk

3:30 - 4:00: coffee break

4:00 - 5:30: talk

Ngày 2 (Thứ ba, 6/8/2013)

Kỹ năng khoa học: 9:00 - 12:30

9:00 - 10:30: talk

10:30 - 11:00: coffee break

11:00 - 12:30: talk

12:30 - 1:30: lunch

Nội dung khác: 9:00 - 12:30

1:30 - 3:00: talk

3:30 - 4:00: coffee break

4:00 - 5:30: talk

                Kết thúc: 5:30

 

IV.  BAN TỔ CHỨC

1.  Ban chương trình

TS. Giáp Văn Dương (Hà Nội)

TS. Ngô Đức Thế (Singapore)

TS. Lưu Quang Hưng (Singapore)

2.  Ban tổ chức địa phương

TS. Trịnh Thúy Giang, Trưởng phòng CT&CTSV, Trường ĐHKHTN

ThS. Trương Ngọc Kiểm, Bí thư Đoàn trường Trường ĐHKHTN

ThS. Nguyễn Thanh Bình, Phó phòng CT&CTSV, Trường ĐHKHTN

ThS. Phạm Quốc Dũng, Phòng CT&CTSV, Trường ĐHKHTN

 

V.  KINH PHÍ

Trường ĐHKHTN tài trợ địa điểm, cơ sở vật chất và tiệc trà giữa giờ;

GiapSchool tổ chức nội dung chương trình;

Giảng viên tham gia tình nguyện, tự lo chi phí đi lại, ăn ở;

Học viên tham dự trường hè hoàn toàn miễn phí.

 

VI.  ĐĂNG KÝ

Để đăng ký tham dự, học viên cần gửi Curriculum Vitae (resume) của mình đến địa chỉ của BTC: truonghekhoahoc@gmail.com. 50 học viên đầu tiên có CV tốt sẽ được chọn tham dự trường hè miễn phí.

Thông tin chi tiết được cập nhật trên website: http://www.facebook.com/truonghekhoahoc2013

Admin