Ngày đăng: 24/04/2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2017

[Bcit] - Khoa Kinh tế & QTKD - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Đại học văn bằng 2 chính quy như sau:

I. TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1. Ngành đào tạo:

          - Kế toán

          - Quản trị kinh doanh

          - Tài chính – Ngân hàng

2. Đối tượng: Đã tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành cùng với ngành dự thi.

3. Thời gian đào tạo và hình thức đào tạo:

- Hình thức đào tạo: chính quy

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm  (học cuối tuần)

4. Môn thi tuyển sinh:

- Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính

- Ngành Quản trị kinh doanh:  Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

- Ngành Tài chính – Ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại.

II. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI

1. Ngành đào tạo:

          - Luật kinh tế      

          - Kế toán

          - Quản trị kinh doanh

2. Đối tượng: Đã có một bằng tốt nghiệp đại học

3. Thời gian đào tạo và hình thức đào tạo:

- Hình thức đào tạo: chính quy

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm  (học cuối tuần)

4. Hình thức tuyển sinh

- Miễn thi áp dụng cho các đối tượng: Người đã có bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Thương mại đăng ký vào học ngành đào tạo mới trong cùng nhóm ngành.

- Hình thức thi: Những người không thuộc diện miễn như trên thì phải thi hai môn: Kinh tế thương mại đại cương; Tiếng Anh.

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, ÔN THI VÀ TỔ CHỨC THI

          Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, ôn thi và tổ chức thi các lớp Cao đẳng liên thông lên Đại học và lớp Đại học văn bằng 2 như sau:

- Nhận hồ sơ đăng kí dự thi: Từ 17/4 đến 15/7/2017  tại Văn phòng Khoa Kinh tế & QTKD - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

- Thời gian thi: Dự kiến ngày 12 - 13/08/2017

- Thời gian, địa điểm học ôn thi:  Từ ngày 08/07/2017 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Văn phòng Khoa Kinh tế & QTKD, tầng 6, Nhà Đa năng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.  (hoặc trên trang: https://www.facebook.com/kktqtkd)

Địa chỉ: Số 202, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0969.377.774 (T. Phong),  0943.555.507 (C. Hương) 02403.558.963 (VP khoa).

Khoa KT&QTKD