Ngày đăng: 13/03/2017

Thông báo khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 50.

[Bcit]-Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo số 204⁄TB-CĐKTCN về việc triệu tập học sinh, sinh viên tham gia khám sức khỏe.

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017. Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 50 như sau:

1.     Thời gian:        15/3/2017 (thứ tư)

2.     Địa điểm:         Hội trường lớn - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

3.     Đối tượng:       Toàn thể học sinh, sinh viên K50

4.     Bố trí lịch khám:

+ Các lớp học buổi sáng: Tập trung khám buổi chiều, thời gian từ 13h00’

+ Các lớp học buổi chiều: Tập trung khám buổi sáng, thời gian từ 07h30’

Lưu ý: Thời gian khám chỉ bố trí trong một ngày do vậy các lớp học buổi sáng có thời gian nghỉ học trước 11h00’ thì bố trí đến khám bình thường.

Đề nghị các Phòng, Khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo cho học sinh, sinh viên của đơn vị mình nắm được để thực hiện. Học sinh, sinh viên nào không chấp hành nhà trường sẽ xử lý theo quy định.

Phòng Công tác chính trị – HSSV theo dõi, đôn đốc các khoa nhắc nhở HSSV tham gia khám SK đầy đủ; giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực khám SK.

Phòng TCHC